ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

στην αίθουσα του ΠΚ
 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αγιογραφία
 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

Παιδική ζωγραφική - κατασκευές

Παιδικά τμήματα
 

Νέο τμήμα μοντέρνου χορού (για παιδιά και εφήβους)

παιδικά τμήματα
 

(συνολικά 573 εγγραφές)