ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Νοέμβριος 2023
 

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ

Δημιουργικό εργαστήρι
 

ΝΕΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Π.Κ.

Ακρόαση
 

Θεατρικό Εργαστήρι

 

ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ - ΚΟΡΑΚΑΣ

28-29/10/2023
 

(συνολικά 597 εγγραφές)